Контакти

Министърът на здравеопазването ръководи националната система за здравеопазване. Той осъществява контрол и върху дейностите по трансплантация.

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е компетентният орган, който е натоварен с управлението и координацията на трансплантацията в България.

Заради все по-малкия брой на реализираните донорски ситуации в страната и поради увеличаващия се брой на българските граждани, които имат нужда от трансплантация, Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ провеждат Националната кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията в Република България под мотото „Да! За живот!“


Имате въпроси относно кампанията?


Може да отправите своите въпроси по всяко време на имейл адресите на Министерството на здравеопазването и на ИА „Медицински надзор“:

delovodstvo@mh.government.bg
goreshtalinia@mh.government.bg
delovodstvo@iamn.bg


От понеделник до петък – от 09.00 ч. до 17.30 ч. Вашите въпроси относно донорството и трансплантацията можете да задавате и на следните телефони:

МЗ

ИАМН

+359 2/9301 152
+359 2/9301 253

+359 2/80 50 452


Можете да ни пишете и на адресите:

МЗ

ИАМН

София, 1000, пл. "Света Неделя" 5

София, 1606, ул. „Св. Георги Софийски” № 3


Медиите могат да се обръщат за повече информация, свързана с кампанията, към пресцентъра на Министерството на здравеопазването, както и към Изпълнителна агенция „Медицински надзор“:

МЗ ИАМН

Emai:

Телефони:

Email:

Телефони:

presscenter@mh.government.bg

+359 2/9301 149
+359 2/9301 250

press@iamn.bg

+359 2/80 50 484