За кампанията

Към 9 октомври 2023 г. 849 български граждани, нуждаещи се от трансплантация, живеят с надеждата да водят нормален живот, да имат свободата да се придвижват сами, да се срещат с приятели, да отидат на театър или концерт. Всички те очакват втори шанс за живот, който е възможен единствено чрез трансплантация на орган. От 28 държави членки на Европейския съюз, страната ни заема 28-мо място по брой трансплантирани хора на милион население.

Заради недостатъчния брой на донорите и честия отказ на близките да дарят органите на починалия, Министерството на здравеопазването стартира Националната кампания за подкрепа на донорството и трансплантацията под мотото „Да! За живот!“. Кампанията стартира на 5 ноември 2019 г., като целта ѝ е да се повиши осведомеността на обществото относно същността и значението на органното донорство.

В рамките на инициативата Министерството на здравеопазването, заедно със своите партньори, създаде „Донорска карта“, попълването на която няма юридическа стойност, а единствено оказва волята на техните притежатели. Всеки желаещ да притежава „Донорска карта“ може да я принтира от този сайт!

Националната кампания акцентира и върху необходимостта да говорим за донорството с близките си – нека те са наясно с нашето отношение към проблема. По този начин, в случай на мозъчна смърт, ще им помогнем при взимането на решение в тежък за семейството момент. Последната дума е тяхна!

Затова, нека говорим сега.
Нека заедно кажем: „Да! За живот!“