Издигане на плакати с послания за донорството от учениците в НГСЕИ – Пловдив

На 12 ноември в 10.20 ч. учениците от Национална гимназия за сценични и екранни изкуства, гр. Пловдив, ще издигнат в двора на училището специално изработените от тях плакати с послания за донорството.