Издигане на послания от учениците на Професионална гимназия по каменообработване в Кунино

Учениците от Професионална гимназия по каменообработване в Кунино ще пишат „на живо“ общо послание на специално изработен плакат, който ще бъде издигнат в двора на училището в голямото междучасие.