Публикувано на: 13.10.2020

Здравният министър и Максим и Стефан Иванови дискутираха темата за донорството и трансплантацията у нас

Министър Ангелов връчи на Максим и Стефан Иванови Златен почетен знак I степен на Министерството на здравеопазването за приноса им в насърчаването на обществения дебат за донорството и трансплантацията

„За да бъде променено законодателството в областта на донорството и трансплантацията, е необходимо широко обществено обсъждане, тъй като темата е изключително чувствителна. За да променим нивата на донорството у нас са нужни както вътрешна сила и професионална подготовка на лекарите за разговор с близките, така и високо ниво на обществена информираност за значението на донорството, за разликата между мозъчна смърт и кома, и за самия процес по реализирането на донорската ситуация.“ Това посочи здравният министър по време на среща със Стефан и Максим Иванови, които преди дни се завърнаха у нас след трансатлантическо плаване в подкрепа на Националната кампания „Да. За живот!“
Стефан и Максим предлагат нормативната уредба, касаеща донорството, да бъде промененa така, че всеки гражданин да се приема за потенциален донор, ако приживе не е заявил категоричен отказ. Според тях по този начин няма да е необходимо съгласието на роднините, което означава, че те няма да бъдат натоварвани с трудното решение дали да дарят органите на свой близък, изпаднал в мозъчна смърт.
По време на срещата бяха дискутирани основните причини за малкия брой донорски ситуации в страната, сред които незадоволителното ниво на обществената осведоменост, най-честите причини за отказ от страна на близките, мотивацията на координаторите по донорство, последните промени в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и др.
Здравният министър връчи на Стефан и Максим Иванови Златен почетен знак I степен на Министерството на здравеопазването за „Изключителни заслуги, героизъм и смелост, проявени при трансатлантическо плаване, целящо да насърчи обществения дебат за смисъла и значението на донорството и трансплантацията, и в подкрепа на Националната информационна кампания „Да! За живот!“