Публикувано на: 28.06.2020

Приключиха Уебинарите за координатори по донорство и трансплантация, организирани от ИАМН

Приключиха онлайн семинарите за координатори по донорство и трансплантация, които се проведоха в периода 19-28 юни тази година. Шестте дистанционни семинара са организирани от ИАМН и са в изпълнение на одобрената от МС Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантациите в Република България 2019-2023 г. и на Работната програма към нея.

Уебинарите бяха насочени към усъвършенстване на различните комуникационни подходи, които могат да използват лекарите при разговор с близките на изпаднал в мозъчна смърт пациент, както и за справяне с негативните емоции, неизбежно присъстващи в този тежък момент.

Близо 60 участници се включиха в онлайн семинарите, лектори на които бяха клинични психолози – екип от единомишленици в разбирането на нуждата от професионални подходи към психологичната и немедицинска грижа в лечебните заведения.

Клиничните психолози, с водещ лектор и ръководител д-р В. Донкина, представиха на участниците своя професионален поглед за трудната ситуация, когато лекарите трябва да съобщят на близките на изпадналия в мозъчна смърт лошата новина за края на жизнения му път. По време на семинара бяха обсъдени и конкретни казуси от практиката на координаторите по донорство и трансплантация и бяха предложени полезни теми за следващо надграждащо обучение в подкрепа на развитието на специализирани знания и умения, които медицинските специалисти да прилагат в случай на донорска ситуация.