Публикувано на: 11.11.2019

МЗ, съсловни и пациентски организации подписват Меморандум за сътрудничество в рамките на кампанията „Да! За живот!“

Здравният министър Кирил Ананиев и представителите на съсловни и пациентски организации, водени от разбирането, че все повече български граждани се нуждаят от животоспасяваща органна трансплантация, а броят на реализираните у нас донорски ситуации за поредна година намалява, подписаха Меморандум за сътрудничество в рамките на Националната кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията „Да! За живот!“.
С подписването на документа организациите се съгласиха активно да си взаимодействат за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията. Общата цел е да бъде повишена осведомеността на обществото относно същността и значението на донорството и трансплантацията.

Като приоритети бяха изведени:
• Акцентиране върху необходимостта в семейството и приятелския кръг да се говори за донорството;
• Популяризиране на Донорската карта;
• Промяна на обществените нагласи спрямо донорството;
• Развенчаване на митовете относно донорството и трансплантацията;
• Работа в посока намаляване броя на отказите на близките да дарят органите на починалия.