Болници - Трансплантационни центрове

Донорска база

Град

Контакти

Ръководител

Дейности, които лечебното заведение може да извършва

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА „Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД

София

Адрес: гр. София 1606,
бул. "Ген.Е.И.Тотлебен" № 21

e-mail: pirogov@pirogov.bg
сайт: www.pirogov.bg

д-р Валентин Димитров
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)и предоставянето им за трансплантация.
 2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп – бъбрек.
 3. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване и присаждане на бъбрек от жив донор.
 4. Присаждане на тъкани: костно-сухожилни, хрущялни тъкани, меки тъкани и кожа.
 5. Вземане, експертиза, обработка, съхранение и предоставяне на костно-сухожилна, роговична и други тъкани за извършване на трансплантация.
  Удостоверение №19 / 21.12.2010 г.
ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ - МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СОФИЯ

София

Адрес: гр. София 1606,
бул."Георги Софийски" № 3

e-mail: vma@vma.bg
сайт: www.vma.bg

Генерал-майор
проф. д-р Венцислав Мутафчийски,
д.м.н
Началник на ВМА

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мзъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп - черен дроб.
 3. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване предоставяне и присаждане на част от черен дроб от жив донор.
 4. Присаждане на тъкани от човешки труп - очна роговица, амнион, кожа и костно-сухожилна тъкан.
  Удостоверение № УД-00-5 / 27.08.2018 г.
УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЧИРКОВ“ ("СВЕТА ЕКАТЕРИНА") ЕАД

София

Адрес: гр. София 1431,
бул."Пенчо Славейков" № 52А

e-mail: info@uhsek.com
сайт: www.uhsek.com

проф. д-р Валентин Говедарски
Изпълнителен директор

 1. Вземане на органи от човешки труп: сърце и бял дроб.
 2. Присаждане на органи от човешки труп: сърце и бял дроб.
 3. Присаждане на тъкани: други сърдечни и съдови тъкани.
  Удостоверение № 10 / 16.12.2010 г.
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД

София

Адрес: гр.София 1431,
ул."Св. Георги Софийски" 1

e-mail:
umbal.alexandrovska@gmail.com
сайт: alexandrovska.com

д-р Атанас Атанасов
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Присаждане на бъбрек от жив и трупен донор.
 3. Присаждане на други тъкани: костно-сухожилни и хрущялни тъкани.
 4. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхраняване, транспортиране, предоставяне и присаждане (автоложно и алогенно) на хемопоетични стволови клетки, извлечени от костен мозък и периферна кръв.
 5. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхраняване, транспортиране, предоставяне и присаждане на амниотична мембрана, очна роговица и склера.
  Удостоверение № УД-00-6/ 20.09.2018 г.
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”СВЕТА МАРИНА” - ЕАД

Варна

Адрес: гр. Варна 9010,
бул. “Христо Смирненски” 1

e-mail: officeub@mail.bg
сайт: www.svetamarina.com

проф. д-р Силва Андонова-Атанасова, д.м.н
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Присаждане на бъбрек от жив и трупен донор.
 3. Присаждане на други тъкани: костно-сухожилни и хрущялни тъкани.
 4. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхраняване, транспортиране, предоставяне и присаждане (автоложно и алогенно) на хемопоетични стволови клетки, извлечени от костен мозък и периферна кръв.
 5. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхраняване, транспортиране, предоставяне и присаждане на амниотична мембрана, очна роговица и склера.
  Удостоверение № УД-00-6/ 20.09.2018 г.
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЛОЗЕНЕЦ" ЕАД

София

Адрес:
гр.София 1407, ул. "Козяк" 1

e-mail: nellymanolova@abv.bg
сайт: www.lozenetz-hospital.bg/

д-р Христо Стоянов
Директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи – черен дроб, панкреас, тънко черво.
 3. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи – бъбрек.
 4. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи – сърце и бял дроб.
  Удостоверение № МБ-428 / 07.12.2020 г.
АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТОКУДА ЕАД

София

Адрес: гр. София 1407,
бул „Никола Вапцаров” №51Б

e-mail: tokuda.info@acibademcityclinic.bg
сайт: www.tokudabolnica.bg

д-р Венелина Милева
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Вземане, ескпертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп - черен дроб.
 3. Присаждане на тъкани: костно-сухожилна тъкан, хрущялна тъкан, фасция лата и кожа.
 4. Присаждане на роговица и амниотична мембрана.
  Удостоверение № 3 / 20.03.2017 г.