Болници - Донорски бази

Донорска база

Град

Контакти

Ръководител

Дейности, които лечебното заведение може да извършва

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА „Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД

София

Адрес: гр. София 1606,
бул. "Ген.Е.И.Тотлебен" № 21

e-mail: pirogov@pirogov.bg
сайт: www.pirogov.bg

д-р Валентин Димитров
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)и предоставянето им за трансплантация.
 2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп – бъбрек.
 3. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване и присаждане на бъбрек от жив донор.
 4. Присаждане на тъкани: костно-сухожилни, хрущялни тъкани, меки тъкани и кожа.
 5. Вземане, експертиза, обработка, съхранение и предоставяне на костно-сухожилна, роговична и други тъкани за извършване на трансплантация.
  Удостоверение №19 / 21.12.2010 г.
ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ - МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СОФИЯ

София

Адрес: гр. София 1606,
бул."Георги Софийски" № 3

e-mail: vma@vma.bg
сайт: www.vma.bg

Генерал-майор
проф. д-р Венцислав Мутафчийски,
д.м.н
Началник на ВМА

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мзъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп - черен дроб.
 3. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване предоставяне и присаждане на част от черен дроб от жив донор.
 4. Присаждане на тъкани от човешки труп - очна роговица, амнион, кожа и костно-сухожилна тъкан.
  Удостоверение № УД-00-5 / 27.08.2018 г.
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД

гр. Варна

Адрес: гр. Варна 9010,
бул. “Христо Смирненски” 1

e-mail: officeub@mail.bg
сайт: www.svetamarina.com

проф. д-р Силва Андонова-Атанасова, д.м.н
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Присаждане на бъбрек от жив и трупен донор.
 3. Присаждане на други тъкани: костно-сухожилни и хрущялни тъкани.
 4. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхраняване, транспортиране, предоставяне и присаждане (автоложно и алогенно) на хемопоетични стволови клетки, извлечени от костен мозък и периферна кръв.
 5. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхраняване, транспортиране, предоставяне и присаждане на амниотична мембрана, очна роговица и склера.
  Удостоверение № УД-00-6/ 20.09.2018 г.
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЛОЗЕНЕЦ“

гр. София

Адрес:
гр.София 1407, ул. "Козяк" 1

сайт: www.lozenetz-hospital.bg

д-р Христо Стоянов
Директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи – черен дроб, панкреас, тънко черво.
 3. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи – бъбрек.
 4. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи – сърце и бял дроб.
  Удостоверение № МБ-428 / 07.12.2020 г.
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” АД

Разград

Адрес: гр. Разград 7200,
ул. «Коста Петров» № 2

e-mail: mbal@bogytec.com
сайт: www.mbal-razgrad.com

Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
  Удостоверение № 34 / 28.12.2010 г.
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД

Русе

Адрес: гр. Русе 7002,
ул. „Независимост ” № 2

e-mail: hospitalruse@hospitalruse.org
сайт: www.mbal.rousse.bg

д-р Иван Иванов
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Присаждане на тъкани: костно-сухожилна тъкан и кожа.
  Удостоверение № УД-00-2 / 08.02.2018 г.
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД

Шумен

Адрес: гр. Шумен 9700,
ул. “Васил Априлов” 63

e-mail: mbal-shumen@ro-ni.net
сайт: mbal-shumen.com

д-р Димитър Костов
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация
  Удостоверение № 7 / 14.12.2010 г.
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ” - АД

Сливен

Адрес: гр. Сливен 8800,
бул. „ Христо Ботев” № 1

e-mail: mbal.sl@iradeum.com
сайт: www.mbal.sliven.net

д-р Васислав Петров
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
  Удостоверение № МБ-22 / 13.07.2021 г.
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА АННА” АД

София

Адрес: гр.София 1709,
ж.к. "Младост 1",
ул. “Димитър Моллов” № 1

e-mail: mbalsveta-anna@sveta-anna.eu
сайт: www.sveta-anna.eu

д-р Славчо Близнаков
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Присаждане на тъкани: очна роговица и други тъкани (склера, амниотична мембрана).
 3. Присаждане на костно-сухожилна тъкан.
  Удостоверение № 13 / 03.08.2016 г.
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" - АД

Стара Загора

Адрес: гр. Стара Загора 6000,
ул. “Генерал Столетов” № 2

e-mail: offices@umbal-kirkovich.org
сайт: www.umbal-kirkovich.org

доц. д-р Йовчо Йовчев, д.м.н.
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Присаждане на костно-сухожилна тъкан.
 3. Присаждане на очна роговица, амниотична мембрана и склера.
  Удостоверение № 10 / 11.09.2015 г.
МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” - АД

Велико Търново

Адрес:
гр. Велико Търново 5000,
ул. „Ниш” № 1

e-mail: mobal_sch@yahoo.com
сайт: www.mobaltarnovo.com

д-р Красимир Попов
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
  Удостоверение № 37 / 28.12.2010 г.
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ВАРНА КЪМ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

Варна

Адрес: гр. Варна 9000,
ул. „Хр. Смирненски” № 3

e-mail: mbal_varna@vma.bg
сайт: www.vma.bg

полк. д-р Ивайло Въжаров
Началник на МБАЛ

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Присаждане на други тъкани от човешки труп: костно-сухожилни, хрущялни тъкани и кожа.
  Удостоверение № 44 / 30.12.2010 г.
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС АД

Бургас

Адрес: гр. Бургас 8000,
ул.„Стефан Стамболов” № 73

e-mail: dirmbal@abv.bg
сайт: www.mbalburgas.com

д-р Бойко Миразчийски
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
  Удостоверение № 8 / 11.08.2015 г.
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”СВЕТИ ГЕОРГИ” - ЕАД

Пловдив

Адрес: гр. Пловдив 4001,
бул. "Пещерско шосе" № 66
бул. "Васил Априлов" № 15

e-mail: unihosp@unihosp.com
сайт: www.unihosp.com

проф. д-р Карен Джамбазов, д.м.н.
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност), експертиза на тъкани(костно-сухожилни) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Присаждане на тъкани: (костно-сухожилни тъкани).
 3. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхранение и присаждане (автоложно и алогенно) на хемопоетични стволови клетки.
  Удостоверение № 6 / 22.03.2013 г.
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ” - АД

Кюстендил

Адрес: гр. Кюстендил 2500,
пл. "17-ти Януари" № 1

e-mail: mbal_kn@abv.bg
сайт: www.mbalkn.com

д-р Александър Величков
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
  Удостоверение № 36 / 28.12.2010 г.
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА" ЕАД

София

Адрес: гр. София 1309,
ул. "Коньовица" № 65

e-mail: nkb@hearthospital.bg
сайт: www.hearthospital.bg

Росен Петков
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност), експертиза на тъкани (костно - сухожилни тъкани) и предоставянето им за трансплантация.
  Удостоверение № 21 / 22.12.2010 г.
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЦАРИЦА ЙОАННА – ИСУЛ” ЕАД

София

Адрес: гр.София 1527,
ул. “Бяло море” № 8

e-mail Директор: direktor_isul@isul.eu
сайт: www.isul.eu

Любомир Пенев
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Присаждане на тъкани: очна роговица и амнион.
 3. Присаждане на тъкани: костно-сухожилни и хрущялни тъкани, меки тъкани (перикард, фасция лата) и кожа.
 4. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхранение, алогенна и автоложна трансплантации на хемопоетични стволови клетки.
  Удостоверение № 2 / 08.02.2016 г.
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” - АД

Плевен

Адрес: гр. Плевен 5800,
ул. „Георги Кочев” № 8-А

e-mail: umbal@umbalpln.com
сайт: www.umbalpleven.com

доц. д-р Цветан Луканов, д.м.н.
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Присаждане на очна роговица и други тъкани (амниотична мембрана).
  Удостоверение № 14 / 13.09.2016 г.
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ АД

Добрич

Адрес: гр. Добрич 9300
ул. „Панайот Хитов” № 24

e-mail: oblb@bergon.net
сайт: www.mbal-dobrich.com

д-р Георги Желязков
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
  Удостоверение № 49 / 30.12.2010 г.
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПЛОВДИВ АД

Пловдив

Адрес: гр. Пловдив 4003,
бул. “България” № 234

e-mail: mbalplovdiv@abv.bg
сайт: www.mbal.net

д-р Динчо Генев
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност), експертиза на тъкани ( костно - сухожилни тъкани) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Присаждане на тъкани (костно- сухожилни тъкани).
  Удостоверение № 6 / 14.12.2010 г.
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА” АД

Габрово

Адрес: гр. Габрово 5300,
ул „Д-р Илиев- Детския” № 1

e-mail: mbalgab@gmail.com
сайт: www.mbalgabrovo.com

д-р Минко Михов
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
  Удостоверение № 35 / 28.12.2010 г.
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД

Смолян

Адрес: гр. Смолян 4700,
бул „България” №2

e-mail: mbalsmolyan@abv.bg
сайт: www.mbalsmolyan.com

д-р Марин Даракчиев
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
  Удостоверение № 63 / 19.09.2011 г.
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД

Монтана

Адрес: гр. Монтана 3400,
ул „Сирма войвода” № 4

e-mail: mbalmont@net-surf.net
сайт: www.mbalmontana.com

д-р Тодор Тодоров
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
  Удостоверение № 64 / 21.09.2011 г.
АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТОКУДА ЕАД

София

Адрес: гр. София 1407,
бул „Никола Вапцаров” №51Б

e-mail: tokuda.info@acibademcityclinic.bg
сайт: www.tokudabolnica.bg

д-р Венелина Милева
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Вземане, ескпертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп - черен дроб.
 3. Присаждане на тъкани: костно-сухожилна тъкан, хрущялна тъкан, фасция лата и кожа.
 4. Присаждане на роговица и амниотична мембрана.
  Удостоверение № 3 / 20.03.2017 г.
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ „СВЕТИ НАУМ” ЕАД

София

Адрес: гр. София 1113,
ул „д-р Любен Русев” №1

e-mail: ubalnp@yahoo.com
сайт: www.svnaum.com

проф. д-р Иван Миланов, д.м.н
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
  Удостоверение № 3 / 14.04.2014 г.
ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД

София

Адрес: гр. София 1233,
бул „Ген. Н. Столетов” №67А

e-mail: registratura@5mbal-sofia.com
сайт: www.5mbal-sofia.com

д-р Борил Петров
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Присаждане на роговица, склера и амниотична мембрана.
  Удостоверение № 5/ 30.06.2014 г.
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ - ЯМБОЛ

Ямбол

Адрес: гр. Ямбол 8600,
ул. „Панайот Хитов” №30

e-mail: mbal@mbal-yambol.net
сайт: www.mbal-yambol.net

д-р Панайот Диманов
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
  Удостоверение № 9/ 18.08.2015 г.
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СИЛИСТРА АД

Силистра

Адрес: гр. Силистра 7500,
ул. „Петър Мутафчиев” №80

e-mail: mbalss@abv.bg
сайт: www.mbal-silistra.bg

д-р Васил Славов
Изпълнителен директор

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
  Удостоверение № МБ-139/ 01.07.2021 г.
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АККТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - УНИ ХОСПИТАЛ ООД

Панагюрище

Адрес: гр. Панагюрище 4500,
ул. "Георги Бенковски" № 100

e-mail: uni@unihospitalbg.com
сайт: www.unihospitalbg.com

д-р Явор Дренски
Управител

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Присаждане на тъкани: костно-сухожилна тъкан, фасция, хрущялна тъкан и кожа.
  Удостоверение № 4 / 07.04.2017 г.
УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД

Русе

Адрес: гр. Русе 7013,
ул. „Рига" № 35

e-mail: medicaruse@abv.bg
сайт: www.medicabg.com/umbal

д-р Ивелин Йоцов
Управител

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация
 2. Присаждане на костно-сухожилни тъкани.
 3. Присаждане на амниотична мембрана.
  Удостоверение № УД-00-7/ 25.09.2018 г.