Чакащи за трансплантация към юни 2023 г.

От началото на 2023 г. до 8 юни в България са реализирани общо 7 донорски ситуации. В резултат на това са извършени:

  • 8 трансплантации на бъбрек;

  • 3 трансплантации на черен дроб;

  • 1 трансплантация на сърце;

  • 0 трансплантации на бял дроб;

  • В листата на чакащите за трансплантация към 8 юни обаче фигурират имената на 870 български граждани.

От началото на 2023 г. до 8 юни в България е реализирана и 1 трансплантация на бъбрек от жив донор.

Нуждаещи се от трансплантация на: Брой:
Бъбрек 803
Черен дроб 28
Сърце 28
Бял дроб 8
Панкреас 1
Тънко черво 2

Чакащи за трансплантация

В световен мащаб броят на донорските ситуации е крайно недостатъчен. Всеки ден по света умират хора, които не успяват да дочакат животоспасяващата за тях трансплантация.
В България към 5 октомври 2022 г. броят на чакащите за трансплантация български граждани е 901. Най-много са нуждаещите се от присаждане на бъбрек – това са 802 души. От трансплантация на черен дроб се нуждаят 37 български граждани, а от сърце – 33. Своята белодробна трансплантация очакват 18 български граждани.