Чакащи за трансплантация към 1 октомври 2021 г.

От началото на 2021 г. до началото на месец октомври тази година в България са извършени общо 43 трансплантации:

  • 31 трансплантации на бъбрек (17 от трупен донор и 14 от жив донор);

  • 10 трансплантации на черен дроб (10 от трупен донор и 0 от жив донор);

  • 2 трансплантации на сърце.

  • 0 трансплантация на бял дроб

  • В листата на чакащите за трансплантация към началото на месец октомври обаче фигурират имената на 1016 български граждани

От началото на 2021 г. до 1 октомври броят на донорските ситуации (трупно донорство), в следствие на които са реализирани трансплантации, е 11.

Нуждаещи се от трансплантация на: Брой:
Бъбрек 899
Черен дроб 41
Сърце 44
Бял дроб 22
Панкреас 9
Тънко черво 1

Чакащи за трансплантация

В световен мащаб броят на донорските ситуации е крайно недостатъчен. Всеки ден по света умират хора, които не успяват да дочакат животоспасяващата за тях трансплантация.
В България към 1 октомври 2021 г. броят на чакащите за трансплантация български граждани е 1016. Най-много са нуждаещите се от присаждане на бъбрек – това са 899 души. От трансплантация на черен дроб се нуждаят 41 български граждани, а от сърце – 44. Своята белодробна трансплантация очакват 22-ма български граждани.