Чакащи за трансплантация към 5 октомври 2022 г.

От началото на 2022 г. до 5 октомври в България са извършени общо 18 трансплантации:

  • 11 трансплантации на бъбрек (10 от трупен донор и 1 от жив донор);

  • 5 трансплантации на черен дроб (5 от трупен донор и 0 от жив донор);

  • 2 трансплантации на сърце;

  • 0 трансплантации на бял дроб;

  • В листата на чакащите за трансплантация към 5 октомври обаче фигурират имената на 901 български граждани.

От началото на 2022 г. до 5 октомври броят на донорските ситуации (трупно донорство), вследствие на които са реализирани трансплантации, е 11.

Нуждаещи се от трансплантация на: Брой:
Бъбрек 802
Черен дроб 37
Сърце 33
Бял дроб 18
Панкреас 9
Тънко черво 2

Чакащи за трансплантация

В световен мащаб броят на донорските ситуации е крайно недостатъчен. Всеки ден по света умират хора, които не успяват да дочакат животоспасяващата за тях трансплантация.
В България към 5 октомври 2022 г. броят на чакащите за трансплантация български граждани е 901. Най-много са нуждаещите се от присаждане на бъбрек – това са 802 души. От трансплантация на черен дроб се нуждаят 37 български граждани, а от сърце – 33. Своята белодробна трансплантация очакват 18 български граждани.