Учениците от Професионална гимназия за приложни изкуства – Смолян ще подкрепят кампанията с флашмоб

В подкрепа на кампанията "Да! За живот!" учениците от Професионална гимназия за приложни изкуства – Смолян са изработили кукли от хартия в човешки ръст, които ще бъдат „разиграни“ в началото на пешеходния мост в стария център на града от 16 часа.