Раздаване на Донорски карти в МУ-Варна и УМБАЛ "Св. Марина"-Варна

На 4 декември, от 11 часа, студентите от Асоциацията на студентите медици в България – Варна ще раздават Донорски карти в Медицински университет – Варна и в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна.